Vânătoarea de exponate

Atelier - concurs de competiţie şi creativitate

După o scurtă şi interesantă prezentare a colecțiilor muzeului (adaptată la vârsta și interesele participanților) tinerii “cercetători” vor primi câte o fişă cu imaginea unui obiect de patrimoniu pe care vor trebui să-l indetifice în muzeu. Elevii vor fi îndrumaţi de muzeografi să „culeagă” cât mai corect şi complet toate datele despre exponate şi încurajaţi să deseneze obiectele de patrimoniu. La finalul activității se vor crea, pe grupuri de elevi, povești pline de imaginație în jurul artefactelor urmând ca cele mai interesante dintre acestea să fie premiate.

Obiective

  • familiarizarea elevilor cu spațiul muzeal și obiectele de patrimoniu
  • însuşirea unor noi termeni, noţiuni sau date într-o manieră atractivă
  • dezvoltarea spiritului de competiție și performanță
  • dezvoltarea abilităților practice artistice

Detalii

Se poate organiza permanent (cu planificare prealabilă)
Durata: 2 h
Grup țintă: clasele V-XII
Taxă atelier: 10 lei/participant
Maxim 60 participanţi/atelier 

Ediţii precedente

”Vânătoarea de exponate” a fost, de la iniţierea ei un mare succes în rândul tuturor grupurilor de elevi participanţi.