Atelier de pedagogie muzeală: „Micii arheologi”

Implicarea tot mai activă a muzeului în actul cultural şi orientarea din ce în ce mai pregnantă spre satisfacerea nevoilor şi cerinţelor vizitatorilor, impune diversificarea ofertelor educaţionale pentru şcoli şi grădiniţe prin activităţi ce au menirea de a transforma muzeul într-un spaţiu atractiv, creativ şi familiar, care să favorizeze dezvoltarea unei relaţii constante între elevi şi muzeu pe toată durata vieţii lor.

Grup țintă: grupa pregătitoare (grădiniță), clasele 0 și I-II

Obiective generale:

  • familiarizarea şi interacţiunea elevilor cu obiectele de patrimoniu;
  • descoperirea exponatului muzeal ca „obiect de studiu”;
  • dezvoltarea diferitelor competenţe şi abilităţi;

Activitatea s-a desfășurat pe etape. În prima etapă, cea pregătitoare, muzegrafii au pregătit o mini expoziție care a reunit diferite categorii de vase ceramice: oale și castroane, farfurii și tăvi, căni și ulcioare, etc. Au fost pregătite lădițe cu nisip prevăzute cu spaclu, pensulă și ruletă, în care au fost ascunse fragmente ceramice împreună cu alte deșeuri arheologice. Totodata au fost pregătite puzzel-uri pentru copii care redau imaginea unor vase ceramice din expoziția muzeului. În cea de-a doua etapă, participanții au fost introduși în tainele meseriei de arheolog de către angajații muzeului, aceștia din urmă făcând și un ghidaj amănunțit în secția de arheologie a instituției. În același timp s-au prezentat diferitele tipuri de vase ceramice prezente în miniexpoziția amenajată special pentru acest atelier. Participanții, împărțiți pe grupe, au găsit fragmentele ceramice în lădițe, separându-le de restul deșeurilor. La finalul activității, prin intermediul puzzeluri-lor, „micii arheologi” au refăcut imaginea unor vase ceramice aflate în colecția muzeului

Proiectul şi-a propuns familiarizarea şi interacţiunea elevilor cu obiectele de patrimoniu. Specialiştii în domeniu au dezvăluit tainele obiectelor marcate de patina timpului iar participanții au avut prilejul de a afla mai multe detalii despre fascinaţia meseriei de arheolog.

Coordonatori proiect:
Mariana Andone-Rotaru şi Carmen Dragomir, Muzeul de Istorie Turda