Muzeul de Istorie Turda

Castrul Legiunii a V-a Macedonica

Cel mai mare castru de legiune din Dacia cu funcţionare între 170-270 d. Hr. Aici erau cantonaţi peste 5000 de soldaţi.

Pentru păstrarea graniţelor Daciei şi ale Imperiului Roman, cu ocazia războaielor marcomanice, pe la anul 170 d. Hr., împăratul Marcus Aurelius transferă din Dobrogea la Potaissa, Legiunea a V-a Macedonica. Aceasta îşi construieşte un castru pe platoul Dealului Cetăţii, într-o excelentă poziţie strategică.

Castrul, unul din cele aproximativ 70 de castre de legiune din Imperiul Roman, constituie cel mai important monument istorico-arheologic al Potaissei. Fortificaţia dreptunghiulară (573X408 m) ocupă o suprafaţă de 23,37 ha. Zidul de incintă era înalt de 5 m iar în faţa acestuia se găsea un şanţ de apărare lat de 12 m.

Castrul avea patru porţi legate prin drumuri interioare şi flancate de turnuri. Bastioane se aflau şi la colţurile castrului. Se mai poate vedea poarta de pe latura de vest (porta decumana) şi bastionul din colţul de nord-vest al castrului.

Întreaga suprafaţă era judicios amenajată, potrivit arhitecturii militare romane. În centru se afla clădirea comandamentului (principia), cercetată şi restaurată. Alături, spre sud, se găsea cazarma cohortei a I-a, subunitate de 1000 de militari.

Un alt mare complex cercetat arheologic era alcătuit din băile castrului (thermae) şi sala pentru exerciţii fizice (palestra). În castru se mai aflau cazărmile celor nouă cohorte a câte 500 de soldaţi, locuinţele ofiţerilor, depozitele de cereale, atelierele, spitalul militar.

Jupiter, zeul razboiului
Jupiter, zeul războiului

Jupiter din Castrul Potaissens

Această mică statuetă de bronz este una din operele de artă cele mai remarcabile din Dacia.

Cercetările arheologice întreprinse în castru anual (din 1971) au scos la lumină, pe lângă construcţiile menţionate, un bogat material arheologic expus în muzeul turdean: obiecte de uz comun (unelte, ceramică), piese specifice de armament şi echipament militar, monede, podoabe, sculpturi şi inscripţii pe piatră. Lucrările de consolidare şi restaurare pun în circuitul turistic o parte din vestigiile cercetate.

Castrul Potaissa - Bastionul de Nord-Vest
Bastionul de Nord-Vest
Castrul Potaissa - Bastionul de Curtina
Bastionul de Curtina
Castrul Potaissa - Poarta De Vest (Porta Decumana)
Poarta De Vest (Porta Decumana)
Castrul Potaissa - Principia

Principia

Principia, vedere aeriană

Clădirea comandamentului (principia) este situată la intersecţia drumurilor principale din castru: via principalis şi via praetoria. Este cel mai mare edificiu roman descoperit în provincia Dacia şi una dintre cele mai întinse clădiri de comandament din Imperiul Roman.

De formă dreptunghiulară (125 x 72 m), cu suprafaţă de 0,89 ha, ocupă 3,80% din teritoriul castrului. Intrarea în complex se făcea la mijlocul laturii de răsărit, printr-un arc de triumf monumental, cu trei deschideri.

O curte vastă era înconjurată de portice din care se pătrundea în încăperile care închid principia spre nord şi sud, câte 14 camere pe fiecare latură. În acestea se depozita armamentul. Încăperile care flancau intrarea serveau drept birouri dar şi pentru depozitarea amforelor în care se aducea untdelemn din import.

Spre vest, din curte se intra în basilica, o vastă sală (70 x 17 m) pentru adunări, prevăzută la ambele capete cu podiumuri (tribunalia). Întregul complex se întindea spre vest cu un şir de încăperi.

În mijloc se găsea sanctuarul castrului (aedes principiorum), în absida căruia stăteau stindardele legiunii. La subsolul sanctuarului se găsea camera de tezaur (aerarium), unde militarii îşi depozitau soldele. Sanctuarul era flancat de birourile legiunii. Cercetările arheologice din clădirea comandamentului au fost urmate de lucrări de conservare a ruinelor.

Galerie foto Principia

Castrul Potaissa - Principia Castrul Potaissa - Principia Castrul Potaissa - Principia Castrul Potaissa - Principia Castrul Potaissa - Principia
Castrul Potaissa - Principia
Reconstiturire secţiune sanctuar şi baslica
Castrul Potaissa - Principia
Inscripţie onorifică pentru Iulia Domna
Castrul Potaissa - Principia
Piese de echipament militar şi harnaşament
Castrul Potaissa - Terme reconstituire

Termele

Terme. Reconstituire sistem de încălzire prin pardoseală

Situate în praetentura dextra a castrului, termele ocupă o suprafaţă de peste jumătate de hectar. Numai clădirea comandamentului depăşea în monumentalitate complexul termal. Grosimea neobişnuită a zidurilor (construite din piatră şi cărămidă) şi bolţile din beton roman au contribuit la conservarea ruinelor timp îndelungat, probabil până prin secolul al XVIII-lea.

Construcţia era prevăzută cu instalaţiile necesare de aducţiune, încălzire şi distribuţie a apei, canale deversoare şi sistem de hypocaustum (încălzirea încăperilor cu aer cald care circulă pe sub pardoseală şi prin pereţi).

Apa provenea din fântâni dar mai ales din apeductul care aproviziona castrul, pornind de la izvoarele situate în zona Sănduleşti şi Copăceni. S-au descoperit spaţiile specifice băilor romane: apodyterium (vestiar), frigidaria (bazine cu apă rece), tepidaria (spaţii pentru băi cu aburi), caldaria (bazine cu apă caldă), latrinae.

Alături se găseşte o mare sală de 1800 mp pentru exerciţiile fizice (palestra). Se remarcă sistemul ingenios de construcţie a bolţilor, cu un cofraj din tuburi de lut ars care reducea totodată greutatea acoperişului. Băile aveau pereţii pictaţi cu roşu pompeian, negru, verde şi alb.

Galerie foto terme

Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme Castrul Potaissa + Terme

S-au descoperit câteva statui de divinităţi (Hercules, Serapis) care decorau încăperile şi curţile, altare dedicate zeităţilor sănătăţii (Aesculapius şi Hygia) ori zeiţei Fortuna (protectoarea termelor), precum şi sculpturi ornamentale de la fântâni.

Castrul Potaissa - Terme
Bustul din marmură al lui Hercules
Castrul Potaissa - Terme
Inel din aur cu gemă
Castrul Potaissa - Terme
Capitel corintic

Contact

Muzeul de Istorie Turda
Str. B.P. Hașdeu Nr. 2, Turda
Email: info@muzeulturda.ro
Tel: +40.264.311.826

Social

Parteneri şi sponsori

Muzeul de Istorie Turda este o instituţie publica aflată în subordinea Primăriei Municipiului Turda.