Conform Organigramei Muzeului de Istorie Turda, aprobate prin H.C.L. nr. 65 din 26 martie 2015, cele 15 posturi de execuţie sunt structurate pe cinci compartimente, după cum urmează: Arheologie-Cercetare (2 posturi); Conservare-Restaurare (1 post); Istorie-Muzeologie şi Bibliotecă (4 posturi); Etnografie (1 post) şi Administrativ (7 posturi).

Ierarhia instituţională

CONSILUIL LOCAL TURDA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
MUZEUL DE ISTORIE
DIRECTOR
SPECIALIŞTI - PERSONAL ADMINISTRATIV


Echipa


Mariana
Andone-Rotaru

Director


Carmen Dragomir

Carmen Dragomir

Muzeograf

Horațiu Groza

Horaţiu Groza

Muzeograf

Dragoș Trif

Dragoş Trif

Muzeograf

Fodor Attila

Fodor Attila

Muzeograf

Muzeului de Istorie Turda funcţionarea în baza prevederilor legale în vigoare:

H.C.L. nr. 48/22.12.1999 în temeiul prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicate şi a legislaţiei referitoare la funcţionarea instituţiilor de profil: Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice; Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil; Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr. 2371/2008 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unitati de profil, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.035/2000; Ordinanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public; Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF), aprobat prin H.C.L. nr. 65/2015.

Conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi a cap. 4, art. 9 din ROF, conducerea instutuţiei este asigurată de un manager/director, angajat prin concurs, coordonând întreaga activitate a muzeului în limitele reglementărilor legale în vigoare şi fiind direct responsabil de derularea proiectelor asumate prin proiectul de management.