Misiune şi obiective

Muzeul de Istorie Turda este o instituţie de cultură care valorifică în mod profesionist patrimoniul din colecţiile sale şi asigură cadrul adecvat de interacţiune între vizitatori şi bunuri culturale, prin dezvoltarea unei palete largi de servicii cultural-muzeale consolidând astfel rolului muzeului de mediator cultural la nivelul societăţii şi contribuind la schimbarea percepţiei generale despre muzeele identificate uneori cu nişte simple depozite de obiecte învechite.

Misiune

Misiunea muzeului este asumată în conformitate cu Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice. Rolul principal al muzeului este de a conserva, cerceta-valorifica ştiinţific şi de a promova patrimoniul arheologic şi istoric din cele mai vechi timpuri (preistorie, epoca romană) până în epoca Medieval-Modernă, cu scopul cunoașterii într-o manieră plurivalentă a vieții din trecut a orașului Potaissa/Turda și împrejurimile sale, răspunzând nevoilor comunităţii de informare, instruire/educare, recrereere şi divertisment.

Obiectivele Muzeului de Istorie Turda

Obiectivul general asumat este protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural în scopul sensibilizării, educării şi recreerii. Obiectivele specifice sunt următoarele :

I. Constituirea şi îmbogăţirea colecţiilor prin:

 • cercetarea arheologică şi de teren (periegheză arheologică, cercetare etnografică, arhitectonică etc.);
 • colecţionarea de bunuri culturale (prin donaţii);
 • achiziţii;

II. Păstrarea şi conservarea patrimoniului prin:

 • organizarea evidenţei de gestiune şi ştiinţifice a patrimoniului cultural deţinut în administrare (registrul de inventar, evidenţele contabile, fişele analitice de evidenţă, fototeca digitală, fişierul topografic, fişierul de depozit; constituirea şi organizarea fondurilor documentare, precum şi a arhivei generale);
 • depozitarea, conservarea, restaurarea patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (depozitarea materialelor în funcţie de materialul constitutiv, dimensiuni, tipul de colecţie; conservare preventivă, conservare activă, restaurare);

III. Punerea în valoare a patrimoniului cultural deţinut prin:

 • organizarea de expoziţii;
 • organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare;
 • organizarea de activităţi pentru publicul larg;
 • stabilirea unor parteneriate cu instituţii culturale de profiil, şcoli, licee etc.
 • prezentarea activităţilor muzeale prin intermediul mijloacelor mass-media;
 • editarea de materiale de popularizare (cataloage, pliante, calendare, broşuri etc.).